TESTY FUNKČNÍ MEDICÍNY

NEINVAZIVNÍ TESTY

Prostřednictvím asociace anglicko-dánských laboratoří Nordic Laboratories máme možnost otestovat genetiku, střevní mikrobiom, nerovnováhu hormonů a mnoho dalšího. Testování nám umožní zjistit příčinu nerovnováhy a tím lépe zacílit léčbu nebo nastavit preventivní program, tak aby k nerovnováze organismu nemuselo dojít.

V případě potřeby Vám budou konkrétní testy doporučené dle Vaši osobní anamnézy a Vy se rozhodnete, zda budete chtít testování využít nebo ne.

GENETICKÉ TESTOVÁNÍ

ZE VZORKU SLIN

DNA HEALTH

Testuje více jak 45 variací genů v 8 zásadních biologických procesech, které jsou klíčovými faktory vzniku chronických onemocnění.

Měřené oblasti: metabolismus lipidů a cholesterolu, metylace (B vitaminy), detoxikace, oxidativní stres, zánět, citlivost na inzulin, zdraví kostí, reakce na potravinové složky (laktózová intolerance, celiakie, zatížení organismu železem, hořká chuť, metabolismus alkoholu, metabolismus PUFA, citlivost na kofein a na sůl), metabolismus vitamínů

9200 Kč

DNA DIET

Jeden z prvních testů tohoto druhu na světě, DNA Diet testuje 20 genů, které ovlivňují metabolismus a cvičení. Geny zahrnující DNA Diet mají spojitost s tělesnou hmotností a indexem tělesné hmotnosti. Poskytuje podrobnou zprávu s doporučeními, která zahrnují dietní změny a cvičební program.

Měřené oblasti: vstřebávání a rychlost metabolismu tuků a sacharidů, udržení energetické homeostázy, pocit sytosti, chuti na sladké, ukládání tuků, také pohyb k ovlivnění hmotnosti

Genetickými faktory je ovlivněno 40% až 80% tělesné hmotnosti. To pomáhá vysvětlit, proč ne každý přibírá nebo ztrácí váhu při dodržování stejné stravy, přestože je vystaven podobnému prostředí.

DNA dieta poskytuje program výživy a cvičení na míru. na základě genotypu.

7400 Kč

DNA SPORT

DNA Sport je průvodcem pro profesionální i rekreační sportovce, ukazuje různé biologické oblasti, které mají vliv na trénink a sportovní výkon.

Mezi měřené hodnoty patří: tvorba a přestavba měkkých tkání a kostí, zánět, oxidativní stres, okysličení ovlivněné průtokem krve a dýcháním, tvorba energie, ale také schopnost regenerace, rizika zranění, vhodná denní doba pro zařazení tréninků, zda máte vlohy spíše k silovému nebo vytrvalostnímu sportu a další.

Díky testu jsme schopni identifikovat výhody a slabiny, které je třeba podporovat stravou a vhodnými tréninky.

7400 Kč

DNA OESTROGEN

DNA Estrogen testuje 12 genů podílejících se na metabolismu estrogenu a detoxikační schopnosti jater, test poskytuje informace, které nám umožní nastavit správné stravování a doporučení k životnímu stylu.

Přibližně 80% rakoviny prsu se vyskytuje u žen bez rodinné anamnézy. Estrogen ovlivňuje funkci řady cílových tkání a výzkum ukázal, že zvýšená celoživotní expozice estrogenu je silným rizikovým faktorem vzniku rakoviny prsu. Testy DNA na estrogen genových variací, u nichž bylo prokázáno, že mají vliv na to, jak se estrogen metabolizuje. Vedení personalizace doporučení stravy, hormonů a doplňků výživy, založené na poznatcích získaných z testu DNA Estrogen, ke zlepšení metabolismu estrogenu je přínosem pro muže a ženy, kteří trpí mnoha estrogenovými dominantními podmínkami a kteří jsou po celý život vystaveni působení estrogenů , metabolity estrogenu a další karcinogeny.

Test je vhodný pro muže i ženy se silnou rodinnou anamnézou rakoviny prsu, vaječníků, tlustého střeva nebo prostaty. Také pro ženy, které trpí estrogenovými dominantními stavy, jako je endometrióza, premenstruační syndrom a děložními nádory a myomy

Ženy uvažující o perorální antikoncepci, hormonální substituční terapii nebo biologicky identickém doplňování hormonů

Ženy, které uvažují o oplodnění in vitro, nebo kterým byla diagnostikována rakovina prsu s pozitivním účinkem na estrogenové receptory

Zpráva o testu na estrogen DNA obsahuje:

Úroveň dopadu všech identifikovaných genetických variant

Vysvětlení jejich dopadu na metabolismus estrogenu

Vhodná doporučení týkající se výživy a životního stylu na podporu zdravého metabolismu estrogenu

7400 Kč

DNA SKIN

Naše genetika určuje i to, jak naše DNA zvládá potenciálně destruktivní působení UV záření.

Na základě výsledků testu DNA Skin můžeme dát individuální doporučení týkající se životního stylu, výživy, nutraceutiky a kosmetiky pro zlepšení péče o pleť a snížení viditelných známek stárnutí.

Díky testu můžeme identifikovat potenciální rizikové faktory a přirozené sklony k celé řadě kožních stavů a vlastností, od mastné pleti až po tvorbu pih.

V profilu DNA Skin zkoumáme 19 genů v těchto oblastech: Pevnost a pružnost, citlivost na slunce a pigmentace, poškození, ochrana a schopnost regenerace, antioxidační stav, zánět.

7400 Kč

DNA MIND

Podle výzkumů tvoří až 25% všech zdravotních postižení neuropsychiatrické poruchy. I když je dědičnost těchto duševních poruch významná, jejich rozvoj a průběh ovlivňuje také naše životospráva a prostředí, ve kterém žijeme.

Genetické variace v klíčových biologických procesech, které přispívají k riziku rozvoje poruch duševního zdraví, mohou poskytnout náhled na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění.

Test DNA Mind analyzuje 30 genů, u kterých bylo prokázáno, že jsou významně spojeny s klíčovými poruchami duševního zdraví.

Jde o: neurodegenerativní poruchy (Alzheimerova choroba, demence, pokles kognitivních funkcí), návykové chování (riziko závislosti na alkoholu, nikotinu, konopí a opioidech; reakce na užívání konopí; poruchy příjmu potravy (přejídání)), změny nálad (deprese, bipolární, úzkostná a posttraumatická zátěž).

7400 Kč

ROZBORY STOLICE

ZE VZORKU STOLICE (2 odběry)

Komprehensivní rozbor stolice & parazitologie

Komplexní analýza stolice s parazitologií je neocenitelným neinvazivním diagnostickým testováním, které umožňuje hodnotit stav prospěšných a patogenních bakterií, kvasinek / plísní a parazitů. Přesná identifikace patogenních druhů a testování citlivosti velmi usnadňuje výběr nejvhodnějších farmaceutických nebo přírodních léčiv.

Tento test poskytuje důležité informace týkající se účinnosti trávení a vstřebávání živin, tuků, bílkovin, vlákniny a sacharidů.

Informuje nás o výskytu zánětu, který může významně zvýšit střevní propustnost a ohrozit vstřebávání živin. Rozsah zánětu, ať už způsobeného patogeny nebo zánětlivým onemocněním střev lze hodnotit a monitorovat vyšetřením hladin biomarkerů, jako je lysozym, laktoferin, bílé krvinky a hlen. Tyto markery lze použít k rozlišení mezi zánětem spojeným s potenciálně život ohrožujícím zánětlivým onemocněním střev, který vyžaduje celoživotní léčbu, a méně závažným zánětem, který může být spojen se syndromem dráždivého tračníku, který je často způsoben přítomností enteroinvazivní patogeny.

TEST SE NEJČASTĚJI PROVÁDÍ V PŘÍPADĚ:

  • Gastrointestinálních obtíží
  • Předpoklad patogenního zatížení, otravy jídlem, dysbiózy
  • Idiopatické onemocnění gastrointestinálního traktu
  • Systémová onemocnění, autoimunitní onemocnění
  • Atopie, alergie, potravinové přecitlivělosti
  • Nespecifické záněty, bolesti kloubů
  • Nutriční nedostatky, toxické přetížení

13900 Kč

Propustnost střev (přítomnost zonulinu)

jako součást testu - komprehensivní rozbor stolice & parazitologie

2300 Kč

Propustnost střev (přítomnost zonulinu)

samostatně

5400 Kč

POTRAVINOVÉ PŘECITLIVĚLOSTI IgG

ZE VZORKU SUCHÝCH KAPEK KRVE

Panel 96 potravin

7800 Kč

Panel 184 potravin

11300 Kč

VITAMÍNY, MINERÁLY, TUKY, TĚŽKÉ KOVY

Test z vlasu

Vzorek vlasů (v případě, že není možné vzorek odebrat, lez použít i chlupy)

Tento test otestuje množství minerálů v organismu a také těžkých kovů, které se v organismu vyskytují a zda jsme jimi a v jaké míře zatíženi.

5300 Kč

Organické kyseliny

Vzorek moči

Nutriční test poskytující přehled o organických kyselinách a pohled na buněčné metabolické procesy v těle. Identifikuje metabolické bloky, které lze léčit nutričně.

Organické kyseliny jsou metabolické meziprodukty, které se produkují v cestách centrální produkce energie, detoxikace, štěpení neurotransmiterů nebo střevní mikrobiální aktivity.

Výrazná akumulace specifických organických kyselin často signalizuje metabolickou inhibici nebo blokování. Metabolický blok může být způsoben nedostatkem živin, zděděným deficitem enzymů, hromadění toxických látek nebo užíváním léků.

Další biomarkery ukazují na střevní bakteriální nebo kvasinkové přerůstání.

13900 Kč

Profil vitaminu D

Vzorek suchých kapek krve

Tento test nám pomáhá identifikovat a sledovat nedostatek vitaminu D.

2700 Kč

Mastné kyseliny

Nerovnováha mastných kyselin může být příčinným faktorem různých chronických zdravotních stavů. Tento test hodnotí rovnováhu mezi esenciálními omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami a pomůže určit potřebu doplňování mastných kyselin a / nebo úpravy stravy. Test se provádí ze suchých kapek krve.

Měřené hodnoty:

AA (kyselina arachidonová)

ALA (kyselina alfa-linolenová)

DGLA (kyselina dihomogamma linolenová)

DHA (kyselina dokosahexaenová)

EPA (kyselina eikosapentaenová)

GLA (kyselina gama linolenová)

LA (kyselina linolová)

Celkem C: 18 trans-izomerů

6500 Kč

HORMONÁLNÍ TESTOVÁNÍ

DUTCH complete

DUTCH nabízí nejrozsáhlejší profil pohlavních a adrenálních hormonů spolu s jejich metabolity. Spolu s melatoninem je navíc zahrnut denní vzorec volného kortizolu. Tato jedinečná kombinace klinických informací není dostupná žádným jiným způsobem.

Ženy: Miliony žen trpí hormonální nerovnováhou. Identifikace hlavní příčiny chronických zdravotních problémů je opravitelná pouze pokud je správně identifikována. Proces sběru sušené moči je skvělý pro základní měření žen s hormonální nerovnováhou a pro monitorování hormonální substituční terapie (HRT).

Muži: V průběhu času dochází u mužů k postupné ztrátě hormonů, které se produkují v pohlavních žlázách a nadledvinách. Hladiny testosteronu a DHEA klesají a hladiny estrogenu mají tendenci stoupat. Mnoho mužů má pocit, že to je součástí stárnutí, a nemyslí si, že existuje léčba, která jim pomůže udržovat zdravý životní styl.

13300 Kč

DUTCH complete + DUTCH Cycle Map


DUTCH Cycle Map

U některých žen stačí testování reprodukčních hormonů (progesteron, estrogen atd.) během jediného dne. V jiných scénářích nelze klinický obraz správně zachytit bez "zmapování" hormonálního vzorce v průběhu celého menstruačního cyklu. Očekávaný vzorec hormonů vykazuje relativně nízké hladiny estrogenu na začátku cyklu, nárůst kolem ovulace a mírné hladiny ve druhé třetině cyklu (luteální fáze). Na druhou stranu hladiny progesteronu zůstávají relativně nízké až do ovulace. Po ovulaci se hladiny v ideálním případě zvýší (> 10krát) a poté na konci cyklu klesnou zpět dolů. Narušení tohoto cyklu může vést k neplodnosti nebo hormonální nerovnováze.

Vhodné pro:

Ženy zápasící s neplodností

Ženy s cyklickými hormony a bez menstruace: částečná hysterektomie (neporušené vaječníky, ale žádná děloha), ablace, mirena - nitroděložní tělísko (žádné skutečné menstruační krvácení kvůli tělísku, ale stálé hormonální příznaky)

Ženy s nepravidelnými cykly: PCOS (syndrom polycystických vaječníků), pokud se luteální fáze posune z měsíce na měsíc, nejste si jisti, kdy testovat kvůli dlouhým nebo krátkým cyklům

Ženy, jejichž hormonální příznaky mají tendenci kolísat po celý cyklus: PMS, špinění v polovině cyklu, migrény atd.

18100 Kč

Comprehensive Thyroid Assessment

10900 Kč

Adrenal stress

Testování hladin DHEA a denního kortizolu ve 4 časových bodech během dne je komplexní test, který dokáže posoudit plnou funkci nadledvin.

Může být použit pro identifikaci nerovnováhy nadledvin způsobené příliš velkým nebo příliš malým množstvím hormonů. Porovnáním hladiny testovaných hormonů se symptomy, které vám pomohou individualizovat léčebný plán.

Rozdíl mezi stresem, který dokážeme zvládnout, a stresem, který se nám vymkne z rukou - stres vs. úzkost - označuje rozdíl mezi rovnováhou a nerovnováhou nadledvin. K tomu dochází, když psychické, fyzické nebo emoční stresory vyzývají naše nadledviny k činnosti příliš často nebo trvale, což může nakonec vést k nadledvinové únavě. Hlavní dopad kortizolu na imunitní systém je dvojitý. Akutní stres posílá bílé krvinky do jejich bojových stanic, aby načerpaly naši obranu proti chorobám. Chronický stres oslabuje imunitní rezervy a zanechává nás náchylnými k nemocem, zánětům a jakýmkoli virům, které se objeví.

6300 Kč